bainry.com
true

uml

uml
Při návrhu komplexních supermoderních řešení používáme diagramy. Jazyk UML je vhodný nástroj pro vizualizaci a dokumentaci programových systémů. Za tímto účelem jsme si vytvořili UML generátor a generátor sekvenčních diagramů.