bainry.com
true

Node.js vs PHP

Node.js a PHP jsou dnes populární technologie používané při vývoji webových stránek. PHP je serverový skriptovací jazyk a Node.js je prostředí umožňující spouštět JavaScript kód mimo webový prohlížeč. Rozhodnutí přejít z PHP na Node.js nepřišlo ze dne na den. Formovalo se léta a předcházela mu rozsáhlá příprava. Proč jsme se rozhodli pro takovou změnu?
Node.js vs PHP

V PHP jsme začínali. Jako mnoho jiných IT firem. Máme za sebou vývoj vlastního CMS systému, který je postaven na PHP MVC frameworku. Vývoj trval skoro 10 let a největší systém, který na tomto CMS běží, má kolem 12 tisíc stránek a téměř 100 obsahových typů (profil uživatele, článek, dokument, video, anketa a mnoho jiných). Obsahuje komplexní administraci s víceúrovňovou možností přístupu. Dnes je tento systém stále aktivní, ale už jen ve stádiu údržby. Nové systémy jsme se rozhodli stavět na Node.js. Zde je několik důvodů, proč jsme dali přednost Node.js před PHP:

  1. Výkon: Node.js je postaven na enginu V8 od společnosti Google, který je velmi rychlý a efektivní ve zpracování JavaScriptu. PHP má výkonnostní limity a v některých případech může být pomalejší.

  2. Škálovatelnost: Node.js používá asynchronní I/O, což umožňuje efektivní zpracování velkého počtu požadavků současně. To z něj činí ideální volbu pro webové aplikace s vysokou návštěvností. PHP může mít problémy se škálováním s rostoucím počtem uživatelů.

  3. Jednotný jazyk: Node.js používá JavaScript jako svůj hlavní jazyk, stejně jako webové prohlížeče. To nám umožňuje psát jak frontend, tak backend kód v jednom jazyce, což vede ke snížení nákladů a větší flexibilitě.

  4. Široká komunita: Node.js má velkou a aktivní komunitu vývojářů, což znamená, že je snadné najít pomoc, řešit problémy a najít hotové moduly a knihovny, které mohou být použity k rychlému vývoji aplikací. PHP má také velkou komunitu, ale může být náročnější nalézt kvalitní a spolehlivé moduly a knihovny.

  5. Real-time aplikace: Node.js je ideální volba pro real-time aplikace, jako jsou chatovací aplikace, online hry a streamování dat. To je dáno jeho schopností provádět asynchronní komunikaci mezi klientem a serverem a umožňuje tak rychlé aktualizace dat.

PHP je poměrně jednoduchý jazyk pro naučení a použití a je podporován na mnoha webových serverech. To jsou hlavní důvody, proč je to dnes jedna z nejpoužívanějších technologií ve vývoji webových stránek. My jsme se však rozhodli namísto webových stránek vyvíjet hypermoderní webové aplikace a přiblížit moderní technologie všem, kteří namísto statické webové stránky chtějí dynamickou aplikaci se vždy aktuálním obsahem.