bainry.com
true

100 tipů při výběru ideálního názvu domény

Výběr ideálního názvu domény pro vaši supermoderní webovou stránku je jedním z nejdůležitějších kroků při budování dobrého jména vaší značky v online prostoru. Tady je 100 tipů, které vám mohou při tomto výběru pomoci.
100 tipů při výběru ideálního názvu domény
 1. Stručnost: Zvolte krátký a snadno zapamatovatelný název.
 2. Jasný a výstižný název: Název by měl jasně odrážet obsah a zaměření vaší webové stránky.
 3. Vyhněte se číslům a speciálním znakům: Čísla a znaky jako pomlčky, tečky a podobně mohou komplikovat psaní názvu.
 4. Unikátnost: Zkuste najít originální název, který se snadno odliší od jiných webových stránek.
 5. Zvažte klíčová slova: Pokud je to možné, zahrňte do názvu domény relevantní klíčová slova, která se váží k vašemu obsahu.
 6. Snižte riziko překlepů: Zkuste se vyhnout použití slov s více možnostmi překlepů.
 7. Vyhýbejte se těžko zapamatovatelným slovům: Název by se měl lidem snadno psát a dobře pamatovat.
 8. Doménová koncovka: Zvolte vhodnou doménovou koncovku (.com, .net, .org, atd.), která odpovídá vaší webové stránce.
 9. Zahrňte značku: Pokud je to možné, použijte název domény, který obsahuje název vaší firmy nebo značky.
 10. Lokalita: Pokud je vaše webstránka zaměřena na konkrétní web, zahrňte do názvu i toto místo.
 11. Nezapomeňte na bezpečnost: Pokud je to možné, použijte protokol HTTPS pro vaši webstránku.
 12. Pozitivní a lákavé: Název by měl vyvolávat pozitivní asociace a být lákavý pro návštěvníky.
 13. Vyhněte se ochranným známkám: Před výběrem ověřte, že váš název neporušuje ochranné známky jiných společností.
 14. Jednoduchý na výslovnost: Název by měl být snadno vyslovitelný a srozumitelný.
 15. Otestujte jej: Zkuste testovat název domény na přátelích nebo rodině, abyste zjistili, zda je srozumitelný a atraktivní.
 16. Vyhněte se dlouhým názvem: Čím delší název, tím obtížněji si ho lidé zapamatují.
 17. Kontext a smysluplnost: Ujistěte se, že název má smysl v kontextu vaší webstránky.
 18. Nadčasovost: Vyberte název, který bude relevantní a zajímavý nejen nyní, ale také za pár let.
 19. Firma a doména nejsou to samé: Pokud se vám to bude více hodit, pro webstránku můžete zvolit i jiný název než je název vaší firmy.
 20. Tvořivost: Kreativita je klíčová, vytvořte název, který je originální a neobyčejný.
 21. Pokuste se být informativní: Někdy je vhodné, aby název domény předem naznačoval, o jaký druh webu se jedná.
 22. Průzkum konkurence: Zkuste zjistit, jaké názvy používají vaši konkurenti, abyste se vyhnuli podobným názvem.
 23. Zvažte jazyk: Pokud je váš obsah v určitém jazyce, můžete použít příslušný název domény.
 24. Dostupnost: Ujistěte se, že doména je volná a není obsazena jiným uživatelem.
 25. Najděte inspiraci: Podívejte se na jiné webové stránky, blogy nebo knihy, abyste našli inspiraci pro název domény.
 26. Generátory domén: Vyzkoušejte nástroje pro generování doménových názvů, které vám mohou poskytnout nové nápady.
 27. Využijte AI: S vymýšlením názvu domény vám může pomoci i umělá inteligence. Stačí do ChatGPT zadat svoji představu.
 28. Emoce a smysluplnost: Zkuste najít název, který vyvolává emoce nebo má smysluplný význam pro vaši cílovou skupinu. Emotivní název může přilákat pozornost a bude snazší si ho zapamatovat.
 29. Zvažte budoucí rozšíření: Před definitivním výběrem domény uvažujte také o tom, zda plánujete v budoucnu rozšiřovat svou nabídku zboží či služeb, aby byl název domény stále relevantní.
 30. Expanze do zahraničí: Chcete-li se časem prosadit iv zahraničí, zvolte si vhodnou doménu hned na začátku. Ideální bude, bude-li její název dobře fungovat iv zemích, kde se chystáte prorazit, a vy nebudete muset na ní nic měnit.
 31. Také na koncovce záleží: Promyslete si, jaký trh nebo cílovou skupinu chcete primárně oslovit a podle toho si vyberte koncovku domény (část za tečkou).
 32. Lokální působení: Pokud chcete působit lokálně jen v určité zemi, upřednostněte národní koncovku (.sk, .cz, .at, .pl).
 33. Mezinárodní přesah: Generické koncovky .com, .eu, .net jsou vhodné tehdy, má-li vaše webstránka oslovit lidi na celém světě, příp. pokud plánujete podnikat iv zahraničí.
 34. Výsledky vyhledávání: Google.com v globálních výsledcích vyhledávání upřednostňuje koncovku .com před lokálními koncovkami jako .sk nebo .cz
 35. Ochranná známka: Pokud je vaše doména s koncovkou .com volná, je mnohem vyšší šance, že je název vaší značky unikátní a dosud se na něj nevztahuje žádná ochranná známka.
 36. Seriózní organizace: Koncovka .org se hodí pro organizace, které chtějí i své doméně dodat na vážnosti.
 37. Blogeři a uchazeči o práci: Pokud přemýšlíte nad názvem domény pro svůj blog či online životopis, můžete zvolit originální koncovku .blog nebo .me.
 38. E-shopy, věda a technika: Pro techničtěji zaměřené webové stránky jsou zde koncovky jako .store, .tech, .space, nebo .site.
 39. Buďte kreativní: Odlište se a vyberte si originální koncovku pro svou doménu. Seznam dostupných kreativních koncovek hledejte u svého registrátora.
 40. Doména .com vyhrává: Doména s koncovkou .com patří mezi nejpopulárnější a nejrozšířenější doménové koncovky.
 41. Více přípon: Pokud si pro svůj web zvolíte lokální koncovku, je dobré si k ní registrovat i pár dalších (například .eu nebo .com), aby vám je neobsadila konkurence či nepřející.
 42. Název v e-mailové adrese: S doménou získáte i vlastní e-mailovou adresu. Zamyslete se, jestli bude v ní název vypadat dobře, srozumitelně a zda nebude příliš dlouhý.
 43. Využijte slovní hříčky: Kreativní slovní hříčky mohou zatraktivnit vaši značku a přilákat nové zákazníky.
 44. Nezapomeňte na výslovnost: Zvažte, jak se váš název vyslovuje, abyste se vyhnuli nepříjemným následkům.
 45. Zkuste vymyslet vlastní slovo: Nově smyšlené slovo může vašemu názvu dodat originalitu a jedinečnost.
 46. Zahrňte své zákazníky: Pokud je to vhodné, zahrňte do názvu slova nebo termíny, které se používají ve vašem odvětví nebo které jsou pro vaše zákazníky důležité.
 47. Název by měl být jedinečný: Ujistěte se, že váš název je unikátní a není stejný nebo příliš podobný jiným existujícím doménám.
 48. Doména na věčné věky: Název vyberte ideálně tak, abyste jej již nikdy nemuseli měnit. Mohli byste si tím zbytečně zničit nabytou SEO hodnotu webové stránky.
 49. Představte si logo: Představte si, jak by vypadalo vaše logo s názvem domény a zda by spolu ladili jako celek.
 50. Zkuste název v kontextu: Zkuste použít název v různých větách nebo situacích, abyste viděli, jak dobře funguje v praxi.
 51. Vhodné pro SEO: Ujistěte se, že váš název může přispět k lepší viditelnosti ve vyhledávačích a při budování výhodné SEO pozice.
 52. Odkupte již existující doménu: Pokud jste si vybrali název domény, která již je registrována, zkuste kontaktovat jejího majitele s nabídkou odkoupení.
 53. Doménu můžete získat také dražbou: Některé portály nabízejí domény i na vydražení.
 54. Backorder: Své štěstí se získáním obsazené domény můžete zkusit i přes službu odchytu exspirujících domén.
 55. Zvažte víc možností: Nebojte se experimentovat s různými názvy domén a vybrat nejvhodnější.
 56. Historie domény: Pokuste se zjistit, zda se vámi vybraný název náhodou v minulosti nespojoval s něčím negativním.
 57. Ochrana značky: Když se už rozhodnete pro nějaký název domény, můžete si zakoupit i její další rozšíření či chybové verze, aby vám je neuchmatla konkurence.
 58. Zkuste jednoduchá slova: Název by měl být srozumitelný i pro ty, kteří neovládají terminologii vašeho oboru podnikání.
 59. Kreativní využití názvu: Zamyslete se nad tím, jak můžete svůj název využít iv různých sloganech, marketingových kampaních a podobně.
 60. Doména jako investice: Vymysleli jste opravdu dobrý název domény, kterou sice nepotřebujete, ale je volná? Kupte ji a časem ji můžete prodat nebo vydražit.
 61. Myslete na sociální sítě: Zvažte, jak bude váš název vypadat na sociálních sítích.
 62. Dostupnost na sociálních sítích: Zkuste zjistit, zda je váš název dostupný také na populárních sociálních sítích, jako například Facebook nebo Instagram.
 63. Doména bez pomlček: Název domény vytvořte ideálně bez pomlček. Není to zcela běžné a vyhnete se tak zbytečným nedorozuměním a chybám při zadávání názvu do prohlížeče či vyhledávače.
 64. První pravidlo pro spojovník: Pokud již chcete v doméně použít spojovník, musí být jeho součástí. Nesmí se objevit na začátku ani na konci názvu.
 65. Druhé pravidlo pro spojovník: Nemůžete použít dva spojovníky za sebou.
 66. Velká písmena jsou zbytečná: V názvu domény není třeba používat kapitálky, napište vše jako jeden celek malými písmeny.
 67. Nepotřebujete ani diakritiku: Nejčastěji se setkáte s doménami bez jakékoli diakritiky. V online světě se to jako gramatická chyba nebere. Klidně vynechejte diakritiku i vy.
 68. Omezený počet znaků: Předpokládáme, že tak dlouhý název ani nebudete potřebovat, ale vězte, že při vymýšlení názvu domény jste limitováni počtem 63 znaků.
 69. 5 a více znaků: Téměř všechny (ne-li všechny) dvou, tří a čtyřpísmenné .com domény jsou již obsazeny. Při vymýšlení názvu proto šetřete čas a začněte rovnou na 5 znacích.
 70. Ideální počet znaků: Kratší názvy jsou snáze zapamatovatelné. Domény úspěšných světových společností obsahují v průměru 8-11 znaků.
 71. Pozor na překlepy: Neudělejte při registraci domény zbytečnou chybu a dejte si pozor na překlepy.
 72. Gramatika: Použijte slovník, pokud si nejste jisti tím, jak se vámi vybraný název píše správně.
 73. Jak vám to zní: Vyslovte název domény nahlas. Jak se vám vyslovuje? Zní příjemně vám i vašemu okolí?
 74. Název a váš brand: Popřemýšlejte o tom, jak váš název zapadá do vašeho celkového stylu a zda se shoduje s tím, co vaše značka reprezentuje.
 75. Osobní přístup: Pokud vaše webstránka zastřešuje váš osobní brand nebo profesionální identitu, zvažte použití vašeho jména v názvu.
 76. Přehlednost v URL: Zkuste vybrat název, který bude přehledný a dobře čitelný i v URL adrese.
 77. Nepřidávejte slova zbytečně: Zbytečná slova nebo příliš dlouhý název mohou ztížit vašim zákazníkům vyhledávání vaší značky na Internetu.
 78. Doménová pravidla: Před registrováním domény se seznamte s pravidly daného registrátora, abyste zjistili, zda náhodou některé z nich neporušujete.
 79. Pozor na nelegální činnost: Ujistěte se, že váš název nijak nenabádá k nelegální činnosti či nepoškozuje dobré jméno jiné značky či veřejně známé osoby.
 80. Korektnost: Název by neměl urážet ani hanit žádné menšiny či názorové skupiny.
 81. Buďte slušní: Nepoužívejte vulgární či jinak nevhodná slova. Ujistěte se, že název vaší domény nevyzní vulgárně ani v jiných jazycích, se kterými se chystáte pracovat.
 82. Vyhýbejte se nepřesným překladům: Pokud plánujete používat název v jiném jazyce, zkontrolujte, zda jeho případný překlad neobsahuje nechtěný význam.
 83. Vyzkoušejte slovní spojení: Zkuste kombinovat různá slova a spojení, abyste vybrali tu nejlepší možnost pro originální název vaší domény.
 84. Otestujte jeho způsobilost: Název by měl být vhodný a bezpečný pro různá média a komunikační kanály.
 85. Použití na vizitkách: Pokud používáte i papírové vizitky, ujistěte se, že na nich název webstránky nebude chybět a že bude dobře čitelný.
 86. Představte si reklamy: Váš název by měl být snadno použit v různých reklamních kampaních.
 87. Použijte synonyma: Pokud máte oblíbené slovo nebo termín, zkuste najít jeho synonymum, které může být zajímavější nebo vhodnější pro váš název domény.
 88. Zahrňte sezónní nebo trendová slova: Pokud je to vhodné, zahrňte do názvu slova, která jsou aktuální trendy nebo jsou populární pro vaši cílovou skupinu.
 89. S registrací domény příliš dlouho neotálejte: O domény je velký zájem.
 90. Každý den se počítá: Čím dříve si doménu registrujete, tím dříve se začne psát její historie. A čím starší web, tím lepší SEO hodnoty.
 91. Zahrňte aktivity nebo zážitky: Zkuste zahrnout do názvu slova, která souvisí s konkrétními aktivitami, zážitky nebo zájmy, které se týkají vašeho podnikání.
 92. Vyhýbejte se umělým zkratkám: Nepoužívejte zkratky, které nemají jasný význam nebo které jsou obtížně zapamatovatelné.
 93. Zvažte jeho flexibilitu: Zkuste vybrat název, který bude flexibilní a umožní vám rozšířit obsah nebo zaměření vašeho webu v budoucnosti.
 94. Získejte názory od odborníků: Máte-li možnost, požádejte o radu marketingových odborníků nebo odborníků v oblasti brandingu.
 95. Zkuste jazykové hračky: Pokud je vaše webstránka multijazyčná, zkuste hledat slovní hračky, které mohou fungovat v různých jazycích.
 96. Dopřejte si čas: Výběr názvu domény je důležitý krok, proto nespěchejte a vyhraďte si dostatek času na přemýšlení a rozhodování.
 97. Důvěřujte své intuici: Vyberte název, který s vámi rezonuje a se kterým budete umět při vašem podnikání dobře pracovat.
 98. Vyspěte se na to: Nechte své rozhodnutí chvíli dozrát, abyste zjistili, zda jste s názvem domény ztotožněni.
 99. Fixněte to a ušetřete: Pokud jste již o názvu domény přesvědčeni, pořiďte si ji rovnou na co nejdelší období (obvykle 10 let). Z dlouhodobého hlediska tak můžete ušetřit.
 100. Kontaktujte nás: Pokud si i přes výše uvedené tipy neumíte poradit s výběrem vhodného názvu, stačí nás kontaktovat a společně to vymyslíme.